Sıra Nu. Etkinliğin Türü Görsel, Dijital Yayınlar – Haberler, Programların Başlığı Etkinliğin/ Haberin Yapıldığı Kanal, Dijital Kaynak, Web Sitesi veya Sosyal Platform Hizmet Veren Personelin Bilgileri Yayın, Haber, Program vb. Başlangıç-Bitiş Tarihi
1. Webinar Güncel Boyutlarıyla Ermeni Meselesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan 5 Mayıs 2021
2. Online Söyleşi Lozan Konferansı’na Dair Güncel Tartışmalar Ankara Düşünce Atölyesi: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Atölyesi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan 27 Temmuz 2021
3. Çevrimiçi Panel Cumhuriyetin 98. Yıldönümü Münasebetiyle Fikirden İcraata Tarihsel Süreçte Cumhuriyet Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan 27 Ekim 2021
4. Video Konferans Türkiye’nin Tarihini Değiştiren İki Mütareke: Mondros ve Mudanya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ATAM Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan 19 Ekim 2020
5. Online Söyleşi Kurtuluşa İlk Adım 19 Mayıs 1919 “Bir Ulusun Kaderi Nasıl Değişti” Özel Sanko Okulları İnstagram Sayfası Prof. Dr. Temuçin Faik ertan 19 Mayıs 2020
6. Online Söyleşi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı: Geçmişten Günümüze Çocuk Ted Üniversitesi İnstagram Sayfası Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Prof. Dr. Hakan Uzun

24 Nisan 2020
7. Online Çalıştay Genç Bakışlardan Cumhuriyet Tarihi: Lisansüstü Öğrenci Çalıştayı Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan 29 Ekim 2021
8. Online Konferans 10 Kasım’a Dair Konuşma. Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan 10 Kasım 2021
9. İnternet Sitesi Bölümü Lozan Karikatürleri ve Açıklamaları İnönü Vakfı Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan Sürekli
10. Çevrimiçi Atölye Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Atölyesi Ankara Düşünce Atölyesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü iç paydaşları 29 Mart-6 Haziran 2021
11. Radyo Yayını Çanakkale Deniz Zaferi’nin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Meteorolojinin Sesi Radyosu Doç. Dr. Necdet Aysal 9 Mart 2020
12.

Radyo Yayını

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Türkiye’nin Sesi Radyosu Doç. Dr. Necdet Aysal 12 Mart 2020
13.

Radyo Yayını

TBMM’nin Açılışını Zorunlu Kılan Tarihsel Nedenler ve 23 Nisan’ın Önemi Meteorolojinin Sesi Radyosu Doç. Dr. Necdet Aysal 20 Nisan 2020
14.

Radyo Yayını

Umudun ve Direnişin Adı Mustafa Kemal Paşa Meteorolojinin Sesi Radyosu Doç. Dr. Necdet Aysal 19 Mayıs 2020
15.

TV Yayını

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı NTV Doç. Dr. Necdet Aysal 19 Mayıs 2020
16. Radyo Yayını 100. Yılında Sevr Barış Antlaşması Türkiye’nin Sesi Radyosu Doç. Dr. Necdet Aysal 10 Ağustos 2020
17. Radyo Yayını 98. Yılında Zafer Bayramı Radyo 1 Doç. Dr. Necdet Aysal 30 Ağustos 2020
18. Radyo Yayını 101. Yılında Sivas Kongresi Radyo 1 Doç. Dr. Necdet Aysal 4 Eylül 2020
19. TV Yayını Sakarya Meydan Muharebesi Kanal B Doç. Dr. Necdet Aysal 11 Eylül 2020
20. Radyo Yayını 97. Yılında Ankara’nın Başkent Oluşu Türkiye’nin Sesi Radyosu Doç. Dr. Necdet Aysal 13 Ekim 2020
21. TV Yayını Cumhuriyetin ilanı Öncesi Yaşanan Gelişmeler NTV Doç. Dr. Necdet Aysal 29 Ekim 2020
22. Radyo Yayını Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyet Türkiye’nin Sesi Radyosu Doç. Dr. Necdet Aysal 29 Ekim 2020
23. Radyo Yayını 97. Yılında Cumhuriyet Bayramı Radyo 1 Doç. Dr. Necdet Aysal 30 Ekim 2020
24. Radyo Yayını Cumhuriyetin Kazanımları TRT Radyosu Doç. Dr. Necdet Aysal 29 Ekim 2021
25. Youtube Canlı Yayını 98. Yılında Cumhuriyet Camlimanı Akademi Youtube Kanalı Doç. Dr. Necdet Aysal 29 Ekim 2021
26. Youtube Canlı Yayını Umudun Adı: Mustafa Kemal Paşa Ankara Ortadoğu Lions Kulübü Doç. Dr. Necdet Aysal 18 Mayıs 2021
27. Webinar İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Değişen Dengeler ve Ege Adaları Çerçevesinde Türk-Yunan İlişkileri Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat  

9 Haziran 2021

28. TV Yayını Yunanistan Lozan ve Sevr’e Nasıl Bakıyor Kanal B Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat 18 Eylül 2020
29. Video Konferans Milli Mücadele’de Yunan Tarafı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ATAM Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat 16 Kasım 2020
30. Online Söyleşi Türkiye ve Yunanistan’ın Kollektif Belleklerinde 19 Mayıs 1919 İstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat 20 Mayıs 2021
31. Youtube Canlı Yayını Tarihsel Süreçte Karamanlılar ve Karamanlıca Hitit Tarih Öğr. Gör. Dr. Meryem Orakçı 9 Temmuz 2021

 

Sıra Nu. Faaliyetin Adı Faaliyetin Tipi İşbirliği Yapılan – Ortaklık Kurulan Kurum /kişi Başlangıç-Bitiş Tarihi Hedef Kitlesi Faaliyeti gerçekleştiren personel
1. 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Sergi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2020-2021 Dış Paydaşlar Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü İç Paydaşlar
2. Doğu Trakya’da Milli Mücadele Sergi Trakya Üniversitesi 2 Aralık-6 Aralık 2021 Dış Paydaşlar Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü İç Paydaşlar
3. Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi: Hâkimiyet Milletindir Sergi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 2021-Devam ediyor Dış Paydaşlar Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü İç Paydaşlar
4. Atatürk’ün Adana’ya Gelişi Sergi Adana Büyük Şehir Belediyesi 18-24 Aralık 2021 Dış Paydaşlar Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü İç Paydaşlar
5. Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yılı: 1921 Yılının Askeri ve Siyasi Gelişmeleri Uluslar arası Sempozyumu Sempozyum Haymana Belediyesi,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

11-12 Eylül 2021 Dış Paydaşlar Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü iç paydaşları
6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi Sempozyum  

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Trakya Üniversitesi

 

11-14 Mart 2020 Dış Paydaşlar Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Öğr. Gör. Dr. Meryem Orakçı

7. Mütarekeden İstiklale 1921 Yılında Milli Mücadele Sempozyum T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türk Ocakları

İstanbul Üniversitesi

7-8 Ekim 2021 Dış Paydaşlar  

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Prof. Dr. Mesut Çapa

 

8. Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyum Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,

Türkiye Bilimler Akademisi,

Gaziantep Üniversitesi,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

22-24 Ekim 2021 Dış Paydaşlar Prof. Dr. Mesut Çapa
9. Mora Katliamı ve Anadolu’da Yunan Mezalimi Sempozyum Türk Tarih Kurumu

Ege Üniversitesi

15-16 Kasım 2021 Dış Paydaşlar Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat
10. Kurtuluşunun 100. Yılında Adana’da Olanları Anmak ve Hatırlamak Panel Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi 27 Aralık 2021 Dış Paydaşlar Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan
11. Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökenleri Panel Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 17 Aralık 2021 Dış Paydaşlar Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü iç paydaşları

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat

12. Rodos ve İstanköy Türkleri’nin Güncel Sorunları Panel Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 6 Mart 2020 Dış Paydaşlar Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü iç paydaşları

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Prof. Dr. Hakan Uzun

Öğr. Gör. Dr. Meryem Orakçı

13. TBMM’nin Açılışının 100. Yılında Atatürk ve Milli İrade Konferans Milli Savunma Bakanlığı 10 Kasım 2020 Dış Paydaşlar Doç. Dr. Necdet Aysal
14. İstiklal Marşı Yazılırken Anadolu’da Umumi Manzara Konferans İzmir Demokrasi Üniversitesi 12 Mart 2021 Dış Paydaşlar Doç. Dr. Necdet Aysal