1915 Olayları ile ilgili olarak “soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı’nın söz konusu açıklamasını reddediyor ve kınıyoruz. Yıllardır Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi bir hesaplaşmanın aracı haline getirilen bu konunun, tarihçilere bırakılmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz. Bu kapsamda Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi’nin araştırmacılara açık olduğunu kamuoyuna duyuruyor ve dünyanın son derece ihtiyaç duyduğu barışa değil, düşmanca duygulara hizmet eden tarihi gerçeklikten uzak bu tür açıklamaların, Türk ve Ermeni toplumlarının sorunlarını diyalogla çözebilmesinin önünde büyük engel teşkil edeceğine yönelik endişemizi de belirtiyoruz.