2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

 

Başvuru Tarihleri : 11-22 Ocak 2016
Doktora Mülakat Tarihi : 27 Ocak 2016   Saat: 10.00
Y.Lisans Mülakat Tarihi : 27 Ocak 2016  Saat: 14.00
Yer : Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında mülakatla öğrenci alınacaktır.

Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların bir lisans programından 4’lük sistemde en az 2.00 başarı puanı ile mezun olmaları gerekmektedir.

Doktora programına başvuracak adayların ise 4’lük sistemde en az 2.75 başarı puanı ile “Tarih”  alanında Yüksek Lisans yapmış olmaları gerekmektedir. Diğer alanlardan yapılacak başvurular ise Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Aday kaydı için gerekli belgeler:

  • Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx   internet adresinden doldurulacaktır.
  • Lisans diploması/çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği
  • Yüksek Lisans diploması /çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (Doktora programı için)
  • Transkript (Not ortalaması “100” üzerinden olan adaylar, notlarının 4’lük sistemdeki karşılığını mezun oldukları fakültelerden belgelemeleri gerekmektedir.)
  • ALES sonuç belgesi
  • Yabancı dil sonuç belgesi
  • 1 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

İnternet üzerinden kayıt yapıldıktan sonra alınan internet çıktısı ve gerekli belgeler kontrolü yapılmak üzere Enstitüye şahsen teslim edilecektir. Onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenilen Puanlar:

ALES (Sözel) Yüksek Lisans Doktora
55 55

Yabancı Dil Sınavı

Y.Lisans Doktora
ÜDS/KPDS/YDS 50 55

Kontenjanlar:

Anabilim Dalı Programı: T.C.Uyruklu Yabancı Uyruklu
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Yüksek Lisans 5 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Doktora 5 2