2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru Tarihleri : 09-20 Ocak 2017
Doktora Sınav Tarihi : 25 Ocak 2017  Saat: 10.00
Y.Lisans Sınav Tarihi : 25 Ocak 2017 Saat: 14.00
Yer : Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

 

Enstitümüz, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yazılı sınavla öğrenci alınacaktır.

Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların bir lisans programından 4’lük sistemde en az 2.00 başarı puanı ile mezun olmaları gerekmektedir.

Doktora programına başvuracak adayların ise 4’lük sistemde en az 2.75 başarı puanı ile “Tarih”  alanında Yüksek Lisans yapmış olmaları gerekmektedir. Diğer alanlardan yapılacak başvurular ise Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

 

Aday kaydı için gerekli belgeler:

  • Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx   internet adresinden doldurulacaktır.
  • Lisans diploması/çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği
  • Yüksek Lisans diploması /çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (Doktora programı için)
  • Transkript (Not ortalaması “100” üzerinden olan adaylar, notlarının 4’lük sistemdeki karşılığını mezun oldukları fakültelerden belgelemeleri gerekmektedir.)
  • ALES sonuç belgesi
  • Yabancı dil sonuç belgesi
  • 1 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

İnternet üzerinden kayıt yapıldıktan sonra alınan internet çıktısı ve gerekli belgeler kontrolü yapılmak üzere Enstitüye şahsen teslim edilecektir. Onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İstenilen Puanlar:

ALES (Sözel) Yüksek Lisans Doktora
  60 60

 

Yabancı Dil Sınavı

  Y.Lisans Doktora
ÜDS/KPDS/YDS 50 55

 

Kontenjanlar:

Anabilim Dalı Programı: T.C.Uyruklu
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Yüksek Lisans           8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Doktora           8