Enstitümüz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kontenjanları ve Başvuru Tarihleri

ENSTİTÜMÜZ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI KONTENJANLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ

  • 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında müracaatların (Öğrenci Bilgi Sistemi) https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx web sayfasından yapılması gerekmektedir.
  • Yazılı Bilim sınavı 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Enstitümüzde yapılacaktır.
  • Beyan edilen bilgilerin doğruluğundan öğrenci sorumludur. Enstitümüz tarafından yapılacak kontrollerde, beyan ettiğiniz bilgilerle Enstitü’ye teslim edilecek olan evraklar arasında uyumsuzluk olması durumunda, başvurunuz iptal edilecektir.

NOT: Kayıt esnasında beyan edilen bilgileri kontrol ederek ONAY işleminizi gerçekleştiriniz. Onay işleminden sonra bilgilerinizde değişiklik yapmak isterseniz, sistemin kayıt esnasında size vermiş olduğu kod ile tekrar giriş yaparak düzeltme ve değişiklikler yapabilirsiniz.

Adayların Bilim Sınavına Girebilmeleri için Enstitümüze Teslim Etmesi Gereken Zorunlu Belgeler:

  1. TC kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Onaylı/Onaysız olabilir)
  2. Mezuniyet Transkripti ve Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Onaylı/Onaysız olabilir)
  3. ALES Belgesi (ALES Belgesinin süresi 5 yıldır.)
  4. Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış YDS veya YÖKDİL)
  5. Elektronik ortamda yapılan Ön Kayıt Başvuru belgesinin pdf formatındaki çıktısı.

 
İstenilen belgelerin,  17 Temmuz 2019 günü sınav öncesi Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen belgeleri getirmeyen veya eksik belgesi olanlar yazılı bilim sınavına alınmayacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayınız.