Atatürk Yolu Dergisi Dizini

ATATÜRK YOLU DERGİSİ DİZİNİ Cilt I-VI Sayı 1-24

Öğr. Gör. Dr. Alper BAKACAK

     Atatürk Yolu Dergisi’nin ilk yirmidört sayısını kapsayan dizini üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırma yazıları, yazar soyadlarına göre bir sıra takip edilerek aktarılmaktadır. İkinci bölümde yazılar, başlıklarına göre sıralanmıştır. Üçüncü bölümde ise dergide yer alan araştırma yazıları konularına göre tasnif edilmeye çalışılmıştır. Bu üç bölümde de alfabetik sıra takip edilerek dizin oluşturulmuştur.

ATATÜRK YOLU DERGİSİ DİZİNİ Cilt I-VI Sayı 1-24