Atatürk Yolu Dergisi Dizini

ATATÜRK YOLU DERGİSİ DİZİNİ Sayı 1-65

Doç. Dr. Necdet AYSAL

   

Enstitü süreli yayınlarından birisi olan “Atatürk Yolu” dergisi, 1988’den bu yana yılda iki kez (Mayıs-Kasım) yayımlanmakta olup, şu ana kadar altmış beş sayı çıkarılmıştır. Mayıs 2002 tarihinden itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde yayımını sürdüren Atatürk Yolu dergisi, TUBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) ve EBSCO tarafından taranmaktadır. Basılı ve e-dergi olarak yayımlanan, Ankara Üniversitesi Dergiler Veri Tabanında taranan dergi,  Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi alanlarında yapılmış özgün tarih araştırmalarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergide, sadece arşiv çalışmalarına değil, Cumhuriyet tarihi yazımına yeni yorumlar kazandırabilecek incelemelere, bu alana teorik ve metodolojik katkı sunabilecek eleştirel analizlere, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretimine dair eğitim bilimi araştırmalarına yer verebileceği gibi, yukarıdaki kapsama girebilecek kitap tanıtımlarına ve makale çevirilerine de açıktır.

2001 yılında Atatürk Yolu dergisinin ilk yirmi dört sayısını kapsayan bir dizin çalışması yapılmıştı.[1]  Ancak aradan geçen yıllar ve dergi sayısındaki artış, yeni bir dizin yapılmasını gerekli kılmıştır. Derginin altmış beş sayısını kapsayan bu dizin çalışması, alfabetik sıraya göre yazar soyadları dikkate alınarak hazırlanmış ve makaleler yıl, cilt, sayı, yayınlandığı tarih ve sayfa aralığı düzeninde gösterilmiştir. Araştırmacıların dergi makalelerine dijital ortamda rahat ulaşabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, makalelerin DOİ (Digital Object Identifier) Dijital Plaka Numaralarına da dizin içerisinde yer verilmiştir.

[1] Alper Bakacak, “Atatürk Yolu Dergisi Dizini Cilt I-VI, Sayı 1-24”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 14, Cilt 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 429-467.

           ATATÜRK YOLU DERGİSİ DİZİNİ (1-65. SAYILAR)