İdari Kadro

Enstitü Sekreteri Gülcan ERKAN ATAKAN gerkan@ankara.edu.tr 0 312 316 62 65/1697
Kütüphaneci Cafer TOPÇU ctopcu@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1226
Öğrenci İşleri Betül YOLA bhalat@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1248
Personel İşleri Şefi Fadime KAYAHAN fkayahan@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1250
Mali İşler Şefi Meryem BULDUK mbulduk@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1221
Bilgi. İşl. (Personel İşleri) Özkan KOÇAK okocak@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1224
Ayniyat Saymanı Arap DEKLİ adekli@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1255
Bilgi. İşl.(Mutemet) Sevgi AYDEMİR saydemir@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1694
Bilgi. İşl. (Kütüphane) Ömer ŞAHİN omsahin@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1226
Bilgi. İşl.(Evrak Kayıt) Sona CANPOLAT canpolats@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1249
Bilgi. İşl. Haydar TÜREOĞLU tureoglu@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1193
Memur Sevinç AKTAŞ saktas@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1215
Teknisyen Yardımcısı Tuncay ÖRKİ tuorki@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1193
Şirket Elemanı Kezban ÜNALAN unalan_unalan@hotmail.com 0 312 316 62 69/1261
Şirket Elemanı Yılmaz AKKAYA akkaya_akkaya06@hotmail.com 0 312 316 62 69/1261