Misyon

Atatürk tarafından bir uygarlık projesi olarak planlanan ve Türk modernleşme sürecinde bir değişimi simgeleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini genç kuşaklara benimsetmek ve onlara tarih bilinci ve milli şuuru kazandırmaktır.

Atatürk ilke ve inkılaplarını Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belgelere dayalı olarak modern tarih yöntemleriyle incelemek,  araştırmak ve öğrenmek, günümüz Türkiye’sinin toplumsal sorunlarını çözmeye yönelik bilgi üretmek: Eleştirel, aklı kullanarak çözülebilme yeteneği gelişmiş akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.