Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

 

Prof. Dr. Bige SÜKAN bigesukan@ymail.com 316 62 69/1698
Doç. Dr. Christos TEAZIS christosteazis@yahoo.com 316 62 69/1698
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ceyhan KOÇ ckoc@comu.edu.tr 316 62 69/1698
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KAYA yrdyusufkaya@gmail.com 316 62 69/1698
Dr. Cemal KEMAL ckemal@ankara.edu.tr 316 62 69/1698 
Dr. Hakan ARSLANTÜRK hakan_arslanturk@yahoo.com 316 62 69/1698
Dr. Sezai Kürşat ÖKTE  sezaioekte@gmail.com 316 62 69/1698
Dr. Elif TÜRKİSLAMOĞLU eliftio@yahoo.com 316 62 69/1698