Güçlü Yanlarımız

 • 1942 tarihinde kurulan Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün köklü bir geçmişe sahip olması;
 • Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında açılan ilk Enstitü olması;
 • Ankara Üniversitesi gibi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma özelliğine sahip bir üniversitenin birimi olması;
 • Dijital ortama aktarılmış yaklaşık 100.000 belgenin bulunduğu bir arşivinin bulunması;
 • Çok sayıda fotoğraf ve pul ile gazete koleksiyonlarına sahip olması;
 • Bir ihtisas kütüphanesinin bulunması;
 • Yaklaşık 3000 adet tarihi objeyi barındıran bir müzesinin olması;
 • Yılda iki kez, Bahar ve Güz sayıları olmak üzere, Atatürk Yolu adlı akademik bir dergiyi yayınlıyor olması;
 • Süreklilik arz eden bir şekilde sürdürdüğü yayın politikasıyla, Cumhuriyet tarihi alanının aydınlatılmasına katkı sağlayan birçok eser yayınlamış olması;
 • Alanında yetkin akademik ve idari bir kadroya sahip olması;
 • Kurulduğu günden günümüze kadar yürüttüğü lisansüstü programları sayesinde çok sayıda akademisyen yetiştirerek diğer üniversitelerde de geleneğini devam ettiriyor olması;
 • Teknolojik donanımlı derslikleri ile konferans salonunun bulunması;
 • Kendisine ait müstakil bir binaya sahip olması.