Amaç ve Kapsam

1988’den bu yana, yılda iki sayı şeklinde çıkarılan Atatürk Yolu Dergisi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi alanlarında yapılmış özgün tarih araştırmalarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi, sadece arşiv çalışmalarına değil, Cumhuriyet tarihi yazımına yeni yorumlar kazandırabilecek incelemelere, bu alana teorik ve metodolojik katkı sunabilecek eleştirel analizlere, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretimine dair eğitim bilimi araştırmalarına yer verebileceği gibi, yukarıdaki kapsama girebilecek kitap tanıtımlarına ve makale çevirilerine de açıktır.