Enstitü Müdürü Görev Tanımı
Enstitü Müdür Yardımcısı
Enstitü Müdür Yardımcısı (2)
Enstitü Sekreteri Görev Tanımı
Öğrenci İşleri Görev Tanımı
Taşınır İşleri Görev Tanımı
Personel İşleri Görev Tanımı
Mali İşler Görev Tanımı
Mutemet Görev Tanımı
Kütüphane Görev Tanımı
Yayın İşleri Görev Tanımı
Evrak Kayıt Görev Tanımı
Evrak Posta Görev Tanımı
Müdür Sekreterliği