İÇ PAYDAŞLAR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Fakülteler

Enstitüler

Konservatuvar

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları

Merkezler

İdari Birimler

Koordinatörlükler

DIŞ PAYDAŞLAR

T.C Cumhurbaşkanlığı

Bakanlıklar

Valilikler

Belediyeler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM)

Türk Tarih Kurumu (TTK)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

Üniversiteler

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüleri

Müzeler

Dernekler

Vakıflar

Düşünce Kuruluşları

Sosyal Medya Toplulukları