Enstitü Sekreteri
Gülcan ERKAN ATAKAN
gerkan@ankara.edu.tr
0 312 316 62 65/1697
Özel Kalem/Evrak Kayıt
Sevinç AKTAŞ
saktas@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1694
Mali İşler
Meryem BULDUK (Satın Alma)
Salih KANDİLTAŞ (Taşınır Kayıt Yetkilisi) 
Fatih ORUÇ (Mutemet)
mbulduk@ankara.edu.tr
skandiltas@ankara.edu.tr
foruc@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1221
0 312 316 62 69/1207
0 312 316 62 69/1255
Öğrenci İşleri
Özkan KOÇAK
Eda DURMUŞ
okocak@ankara.edu.tr
eyildirim@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1224
0 312 316 62 69/1248
Personel İşleri
Hamide TUNAR
htunar@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1250
Kütüphane
Ömer ŞAHİN
Cafer TOPÇU

omsahin@ankara.edu.tr
ctopcu@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1226
0 312 316 62 69/1232
Evrak Dağıtım
Haydar TÜREOĞLU
tureoglu@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1193
Çay Ocağı
Kezban ÜNALAN
Yılmaz AKKAYA
kzbnunalan@ankara.edu.tr
akkayay@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1261
Danışma
Mehmet UĞUR
mhmtugur@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1192