Enstitü Sekreteri
Gülcan ERKAN ATAKAN
gerkan@ankara.edu.tr
0 312 316 62 65/1697
Özel Kalem
Evrak Kayıt
Sevinç AKTAŞ
saktas@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1694
Mali İşler
Meryem BULDUK (Satın Alma)
Salih KANDİLTAŞ (Taşınır Kayıt Yetkilisi) 
Tülay KEKLİKCİ (Mutemet)
mbulduk@ankara.edu.tr
skandiltas@ankara.edu.tr
keklikci@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1221
0 312 316 62 69/1217
0 312 316 62 69/1255
Öğrenci İşleri
Özkan KOÇAK
Eda DURMUŞ
okocak@ankara.edu.tr
eyildirm@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1224
0 312 316 62 69/1248
Personel İşleri
Hamide TUNAR
htunar@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1250
Kütüphane
Ömer ŞAHİN
omsahin@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1226
Evrak Dağıtım
Haydar TÜREOĞLU
tureoglu@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1193
Çay Ocağı
Kezban ÜNALAN
Aras ALBAYRAK
kzbnunalan@ankara.edu.tr
mabayrak@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1261
Danışma
Mehmet UĞUR
mhmtugur@ankara.edu.tr
0 312 316 62 69/1192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emekli Personellerimiz
Hakkı İNAL(Ens. Sekreteri)
Arap DEKLİ(Ayniyat Saymanı)
Fadime KAYAHAN(Personel Şefi)
Sona CANPOLAT(Evrak Kayıt)
Necip ÖZİPEK(Teknisyen)
Sevgi AYDEMİR(Özel KALEM)