Akademik Teşvik Ödeneği
Araştırma Görevlisi ve Uzman Atama
Bütçe
Doçentlik Sınavı İşleri
Doğrudan Temin
Eğitim-Öğretim Yılı Görevlendirme
Ek Ders işlemleri
Evrak
Hizmet İçi Eğitim
Kademe ve Terfi işlemleri
Kütüphane
Maaş işlemleri
Taşınır Çıkış İşlemi
Taşınır Giriş İşlemi
Fatura Ödeme
Uzman, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Görev Süresi Yenileme
Yayın İşleri
Yazı İşleri
Yolluk işlemleri
13-b-4 ve Naklen Yada Açıktan Atama İşlemleri