ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KİTAP SATIŞ LİSTESİ

                     YAYINLAR ÖĞRENCİ TAM
1 Atatürk Yolu Dergisi 10.00TL 20.00TL
2 XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’nın Haberleşme Kayıt Defteri (Her Cilt İçin) 15.00TL 30.00TL
3 Anadolu’da Ortodoksluk Sadası Gazetesi 10.00TL 20.00TL
4 Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı’nın Kuva-yı Milliye Hatıraları 12.00TL 24.00TL
5 90.Yılında Sakarya Zaferi 12.00TL 24.00TL
6 Atatürk ve Müzik 12.00TL 24.00TL
7 Genç Akademisyenler Gözüyle M. Kemal Atatürk 12.00TL 24.00TL
8 Cumhuriyetin 80.YıIı Armağanı 10.00TL 20.00TL
9 Kurtuluş Savaşı İle İlgili Yunan Belgeleri 10.00TL 20.00TL
10 Ermenilerin Yaptığı Katliamlar 10.00TL 20.00TL
11 Gaye-i Milliye Gazetesi 12.00TL 24.00TL
12 Gazi M. Kemal Atatürk’ün Din Politikası Üzerine Konuşmaları 10.00TL 20.00TL
13 Gazi M. Kemal Atatürk’ün Eğitim Politikası Üzerine Konuşmaları 10.00TL 20.00TL
14 Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (Her Cilt İçin) 15.00TL 30.00TL
15 Karagöz Gazetesi’nin Çizgileriyle I. Dünya Savaşı 100.00TL 200.00TL
16 Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kongre Tutanakları 20.00TL 40.00TL
17 Atatürk’ün Cenaze Törenleri 40.00TL 80.00TL
18 Dönemin Tanıklarından Milli Mücadele Hatıraları 20.00TL 40.00TL
19 Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya Silah ve Cephane Sevkiyatı (M.M. Grubu Ekseninde)
4 Cilt Takım
75.00TL 150.00TL
20 Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya Silah ve Cephane Sevkiyatı (M.M. Grubu Ekseninde)
(Tek Cilt Adet Fiyatı)
25.00TL 50.00TL

İLGİLİ PERSONEL: Haydar TÜREOĞLU
(0312) 316 62 69 /1192-1193