ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KİTAP SATIŞ LİSTESİ

SIRA NO YAYINLAR ÖĞRENCİ TAM
1 Atatürk Yolu Dergisi 20.00TL 40.00 TL
2 XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’nın Haberleşme Kayıt Defteri (Her Cilt İçin) 30.000TL 60.00 TL
3 Anadolu’da Ortodoksluk Sadası Gazetesi 20.00TL 40.00 TL
4 Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı’nın Kuva-yı Milliye Hatıraları 25.00TL 50.00 TL
5 90.Yılında Sakarya Zaferi 25.00TL 50.00 TL
6 Atatürk ve Müzik 25.00TL 50.00TL
7 Genç Akademisyenler Gözüyle M. Kemal Atatürk 25.00TL 50.00TL
8 Cumhuriyetin 80.YıIı Armağanı 20.00TL 40.00 TL
9 Kurtuluş Savaşı İle İlgili Yunan Belgeleri 20.00TL 40.00 TL
10 Ermenilerin Yaptığı Katliamlar 20.00TL 40.00 TL
11 Gaye-i Milliye Gazetesi 25.00TL 50.00 TL
12 Gazi M. Kemal Atatürk’ün Din Politikası Üzerine Konuşmaları 20.00TL 40.00 TL
13 Gazi M. Kemal Atatürk’ün Eğitim Politikası Üzerine Konuşmaları 20.00TL 40.00 TL
14 Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları 30.000 TL 60.00 TL
15 Karagöz Gazetesi’nin Çizgileriyle I. Dünya Savaşı 150.00 TL 300.00 TL
16 Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kongre Tutanakları 40.00 TL 80.00 TL
17 Atatürk’ün Cenaze Törenleri 100.00 TL 200.00 TL
18 Dönemin Tanıklarından Milli Mücadele Hatıraları 40.00 TL 80.00 TL
19 Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya Silah ve Cephane Sevkiyatı (M.M. Grubu Ekseninde) (4 Cilt Takım) 150.00 TL 200.00 TL
20 Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya Silah ve Cephane Sevkiyatı (M.M. Grubu Ekseninde) (Tek Cilt Adet Fiyatı) 50.00 TL 100.00 TL
21 Yüzbaşı Süleyman SÜRURİ (Emekcil) Bey’in Batı Anadolu’daki Kuvay-ı Milliye Hareketi İle İlgili Hatıraları 40.00 TL 80.00 TL
22 Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşiv Belgelerinde Milli Mücadele’de Adana Cephesi (Feke, Kozan, Haçin) 20 Aralık 1919-15 Nisan 1920, Cilt I 40.00 TL 80.00 TL
23 Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşiv Belgelerinde Milli Mücadele’de Adana Cephesi (Feke, Kozan, Haçin17 Nisan 1920-3/4 Eylül 1920, Cilt II 40.00 TL 80.00 TL
24 100. Yılında Sakarya Meydan Muharebesi 50.00 TL 100.00 TL
25 Mustafa Kemal Atatürk (Selanik’ten Ankara’ya) 150.00 TL 300.00 TL

İLGİLİ PERSONEL: Haydar TÜREOĞLU
(0312) 316 62 69 /1192-1193