ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KİTAP SATIŞ LİSTESİ

S.No YAYINLAR ÖĞRENCİ TAM
1. Atatürk Yolu Dergisi   40.00  TL     80.00 TL
2. XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’nın Haberleşme Kayıt Defteri (Her Cilt İçin) 150.00 TL 300.00 TL
3. Anadolu’da Ortodoksluk Sadası Gazetesi  200.00 TL   400.00 TL
4. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı’nın Kuva-yı Milliye Hatıraları    100.00 TL   200.00 TL
5. 90.Yılında Sakarya Zaferi    100.00 TL   200.00 TL
6. Atatürk ve Müzik    50.00 TL     100.00 TL
7. Genç Akademisyenler Gözüyle M. Kemal Atatürk    50.00 TL     100.00 TL
8. Cumhuriyetin 80.YıIı Armağanı    50.00 TL     100.00 TL
9. Kurtuluş Savaşı İle İlgili Yunan Belgeleri    50.00 TL     100.00 TL
10. Ermenilerin Yaptığı Katliamlar  50.00 TL     100.00 TL
11. Gaye-i Milliye Gazetesi 200.00 TL   400.00 TL
12. Gazi M. Kemal Atatürk’ün Din Politikası Üzerine Konuşmaları  50.00 TL     100.00 TL
13. Gazi M. Kemal Atatürk’ün Eğitim Politikası Üzerine Konuşmaları  50.00 TL     100.00 TL
14. Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları  150.00 TL   300.00 TL
15. Karagöz Gazetesi’nin Çizgileriyle I. Dünya Savaşı  400.00 TL   800.00 TL
16. Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kongre Tutanakları   150.00 TL   300.00 TL
17. Atatürk’ün Cenaze Törenleri  200.00 TL   400.00 TL
18. Dönemin Tanıklarından Milli Mücadele Hatıraları    150.00 TL   300.00 TL
19. Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya Silah ve Cephane Sevkiyatı (M.M. Grubu Ekseninde)  (4 Cilt Takım Halinde)  150.00 TL   300.00 TL
20. Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya Silah ve Cephane Sevkiyatı (M.M. Grubu Ekseninde) (Tek Cilt Adet Fiyatı)   150.00 TL   300.00 TL
21. Yüzbaşı Süleyman SÜRURİ (Emekcil) Bey’in Batı Anadolu’daki Kuvay-ı Milliye Hareketi İle İlgili Hatıraları   150.00 TL   300.00 TL
22. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşiv Belgelerinde Milli Mücadele’de Adana Cephesi (Feke, Kozan, Haçin) 20 Aralık 1919-15 Nisan 1920, Cilt I  150.00 TL 300.00 TL
23. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşiv Belgelerinde Milli Mücadele’de Adana Cephesi (Feke, Kozan, Haçin) Haçin17 Nisan 1920-3/4 Eylül 1920, Cilt II 150.00 TL 300.00 TL
24. 100. Yılında Sakarya Meydan Muharebesi    100.00 TL  200.00 TL
25. Mustafa Kemal Atatürk (Selanik’ten Ankara’ya)  300.00 TL   600.00 TL
26. Trakya Cilt I   150.00 TL 300.00 TL
27. Trakya Cilt I I 150.00 TL 300.00 TL
28. Büyük Taarruz’un 100. Yılı   150.00 TL   300.00 TL
29. TBMM Hükümeti Dönemi Kararnamelerden Seçmeler 100.00 TL 200.00 TL
30. Muallim Cemal GÜLTEKİN: Milli Mücadele Konferans ve Hitabeleri 175.00 TL 350.00 TL
31. Milli Mücadelede Ege Bölgesi ve İlk Kurşun 125.00 TL 250.00 TL
32. Sorularla Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüz Yıllık Dış Politika Süreci 125.00 TL 250.00 TL
33. Sorularla Atatürk’ün Yaşamından Çizgiler ve Eserleri 125.00 TL 250.00 TL

İLGİLİ PERSONEL: Haydar TÜREOĞLU
(0312) 316 62 69 /1192-1193