ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

  Yay. No. Yayın Adı YayınYılı
1 1 Atatürk’ün Söylev Demeçleri    I  (2. baskı) 1959
2   Atatürk’ün Söylev Demeçleri   II  (2. baskı) 1961
3   Atatürk’ün Söylev Demeçleri  III (2. baskı) 1961
4   Atatürk’ün Söylev Demeçleri V 1972
5   Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III 1989
6 4 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitim Politikası Üzerinde Konuşmalar 1984
7 5 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Din Politikası Üzerinde Konuşmalar 1986
8 6 Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar 1986
9 7 Mondros ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi 1948
10 8 Atatürk’ün Nöbet Defteri 1955
11   Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri IV 1964
12   Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı’nın Kuvayı Milliye Hatıraları 1966
13   Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler 1969
14 12 Atatürk Önderliğinde Kültür Devrimi 1972
15   Atatürk ve Türk Devrimi Kronolojisi 1973
16   Büyük Nutuk I-II-III 1973
17   TİTE A1 Katalogu 1997
18   TİTE A2 Katalogu 1998
19   TİTE A3 Katalogu 1998
20   TİTE A4 Katalogu 1999
21   TİTE A5 Katalogu 2001
22   TİTE A6 Katalogu 2002
23   TİTE A7 Katalogu 2003
24   TİTE A8 Katalogu 2003
25   Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan 2004
26   TİTE A9 Katalogu 2005
27   CHIPRE Del Pasado Al Presente 2005
28   TİTE A10 Katalogu 2006
29   TİTE A11 Katalogu 2006
30 228 İzzet ÖZTOPRAK, Kurtuluş Savaşı ile İlgili Yunan Belgeleri 2006
31 229 Gâye-i Milliyye Gazetesi’nin Tıpkı Basımı 2009
32  39                    Anadolu’da Ortodoksluk Sadâsı Gazetesi’nin Tıpkı Basımı 2012
33 40 Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivindeki Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet (1923-1938) 2013
34 41 Gaye-i Milliye Gazetesi’nin Kitap Hali 2012
35  42 Cumhuriyetin İnşa Sürecinde Atatürk ve Müzik 2012
36  43 Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal Atatürk 2012
37  44 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana 2012
38 45 XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’nın Haberleşme Kayıt Defteri (Eylül 1919 – Kasım 1920) Cilt I, II, III, IV 2013
39  46 Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı’nın Kuvayı Milliye Hatıraları 2014
40 47 Anadolu’da Ortodoksluk Sadası Gazetesi’nin Kitap Hali      2014
41  48 Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16 Ocak 1921-14 Ekim 1921) Cilt I, (17 Ekim 1921-19 Temmuz 1922) Cilt II. 2015
42 49 Sakarya Zaferi ve Haymana (II) 2015
43 50 Karagöz Gazetesi’nin Çizgileriyle I. Dünya Savaşı 2015
44 51 Sakarya Zaferi Ve Haymana (III) Kitap 2015
45 52 Sakarya Zaferi Ve Haymana (IV) Kitap 2016
46 53 Atatürk’ün Cenaze Törenleri 2017
47 54 Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kongre Tutanakları 2016
48 55 Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu 2017
49 56 Dönemin Tanıklarından Milli Mücadele Hatıraları 2017
50 57 Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana İkinci Uluslararası Sempozyumu 2018
51 58 Atatürk’ün Nöbet Defteri                                                                                  2019
52 59 Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya Silah ve Cephane Sevkiyatı (M.M.Grubu Ekseninde) 2 Eylül 1922-28 Aralık 1922 Cilt V.               2019
53 60