Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE), 4204 sayılı yasa ile 15 Nisan 1942’de kurulan bir akademik birimdir. Enstitümüz,  genel  çerçevesi kuruluş yasasında da belirtildiği gibi, Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Türk İstiklâl Savaşı ve Türk İnkılâbı ile Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında disiplinlerarası yaklaşım ve bilimsel yöntemlere dayalı olarak araştırmalarda bulunmak; sahip olduğu müze, arşiv ve kütüphanesinin kullanımı konusunda her düzeydeki okuyucu ve araştırmacılara imkân tanımak; Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve rejimini ülke içinde ve dışında tanıtmak için dersler ve konferanslar vermek ve yayınlarda bulunmak; fakülte ve yüksekokullardaki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini yürütmek ve bu sırada da öğrencilere değerler sisteminin önemli bir parçasını oluşturan etik değerleri öğretip, bir yaşam biçimine dönüştürülmesini sağlamak, öğrencilerin üniversitesine ve ülkesine yönelik aidiyet duygusunu oluşturmak ve geliştirmek ve sağlam bir vatandaşlık bilinci meydana getirmek; Cumhuriyet tarihi alanında lisansüstü dersler vermek ve bu alanda uzmanlaşmış akademisyenler yetiştirmek misyonunu üstlenmiştir.