Enstitümüzün vizyonu, Atatürk’ün öngördüğü aklın ve bilimsel yöntemlerin ışığında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bilimsel yöntemlerle araştırılması konusunda disiplinlerarası işbirliğini daha da geliştirmek; bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğine açık olmak ve elde edilen sonuçların daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak; kütüphanesini geliştirmek ve hizmet kalitesini daha da artırmak; Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanındaki yayın politikasının sürekliliğini devam ettirmek ve çeşitliliğini artırmak; Enstitünün akademisyen sayısında ciddi bir artış sağlayarak yabancı dilde lisansüstü program açmak ve bu sayede Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefine katkıda bulunmak; ayrıca yine bu sayede mevcut lisansüstü derslerin çeşitliliğini artırarak daha nitelikli akademisyenler yetiştirmek; Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı sorunlara akılcı ve sağlıklı çözüm önerileri sunabilecek akademik düzeydeki araştırmalara da yer verip bu konuda bilimsel bilgi üretmek vizyonuna sahiptir.