ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMINA YEDEK KONTENJANINDAN KESİN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 20/01/2021 tarihli ve 570/5101 sayılı kararıyla Üniversitemiz enstitülerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında açılan lisansüstü programlarına başvuran ve söz konusu kararın ilgili maddeleri uyarınca Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü lisansüstü programlarına yedek kontenjanından kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi aşağıda yer almaktadır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 23-25 Şubat 2021

Lisansüstü programlara girmeye hak kazanan adayların, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 25 Şubat  2021 tarihine kadar Enstitümüze KARGO ile ya da ŞAHSEN iletmeleri gerekmektedir.

Senato kararı gereğince, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme girdikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri için enstitüye iletecekleri belgeler arasında uyuşmazlık bulunduğu veya eksik belge ya da  yanlış beyân olması ya da söz konusu belgelerin kuruma iletilmemesi durumunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/3 maddesi gereğince kayıt işlemleri iptal edilecektir.

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS AH***** AL***** 54*****38 77.31 BAŞARILI (1. YEDEK)
YÜKSEK LİSANS ER***** AY***** 29*****12 76.90 BAŞARILI (2. YEDEK)
YÜKSEK LİSANS ME***** KA***** 51*****62 76.56 BAŞARILI (3. YEDEK)
YÜKSEK LİSANS MU***** İM***** 26*****94 76.38 BAŞARILI (4. YEDEK)

 

 

DOKTORA

DOKTORA NA***** SE***** 36*****18 75.86 BAŞARILI (1.YEDEK)
DOKTORA UĞ***** YI***** 34*****56 74.98 BAŞARILI (2.YEDEK)
DOKTORA ED***** KA***** 27*****56 74.17 BAŞARILI (3.YEDEK)
DOKTORA ŞA***** YÜ***** 44*****44 73.57 BAŞARILI (4.YEDEK)
DOKTORA NE***** ÇE***** 11*****02 71.79 BAŞARILI (5.YEDEK)

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-İmzalı Yüksek Lisans veya Doktora Kesin Kayıt Formu

2- Yeni çekilmiş 6 (altı) adet biyometrik fotoğraf (4,5 x 6 cm.) (Madde 53-a-6)

3-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği  (Madde 53-a-1) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ DE GEÇERLİDİR.)

4-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) (Madde 53-a-3)

5-Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi) (Madde 53-a-7) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN BELGELER DE GEÇERLİDİR.)

6-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ( Madde 53-a-5)

7- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-2)

8-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-4)

9- Başvuru sırasında başvuru ekranından alınan Enstitü Başvuru Bilgi Formu Öğrenci Bilgileri (Başvuru çıktısı imzalı olacak)