Tez Derleme Kılavuzu

Tez Teslim Formu

Tez Önerisi Hazırlama Yönergesi

Tez Yazım Yönergesi

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği