Arşiv Katalogları:

Arşiv Katalog Kullanım Bilgileri
 
TİTE ARŞİVİNE BAŞVURU KOŞULLARI

1. Araştırmacılar üstünde çalışacakları araştırmanın konusu ve amacını açık bir şeklide belirten bir dilekçe ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne şahsen başvururlar. (Çalışma izni verilenler iki adet fotoğrafı dilekçelerine eklerler).
2. Resmi kurum ve kuruluşlardan araştırma için gelen şahısların referans getirmeleri ve çalışma yapacakları konu ile ilgili bir yazıyı, kendi kurum ve kuruluşlarından alarak dilekçelerine eklemeleri gerekir.

TİTE ARŞİVİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

1. Araştırmacılar çalışmaya başlamadan önce Ek-A ve Ek-B formlarını doldurup imzalarlar.
2. Araştırmacılar çalışmalarını ancak kendilerine gösterilen yerlerde yaparlar.
3. Araştırmacılar salona Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi’nin vermiş olduğu kart ile girebilirler. Kart verilen süre için geçerlidir.
4. Araştırmacı, kartını salona geldiğinde görevli personele verir. Salondan çıkarken geri alır.
5. Araştırmacılar arşiv dokümanları üzerine bizzat kendileri faydalanır. Vekalet bırakamazlar.
6. Araştırmacılar, arşiv kataloglarından araştırma konusu ile ilgili belgelerin kayıtlarını tespit ederek bir liste halinde görevli personele veririler.
7. Araştırmacılar, kendilerine verilen arşiv dokümanlarından yalnız kendileri faydalanabilirler. Başkalarına veremezler.
8. Bir belge incelenmeden ikincisi alınamaz.
9. Belgeler yıpratılmadan, dikkat ve itina ile incelenir.
10. Belgeler üzerinde yazı yazılamaz, işaret konulamaz, anlam değiştirilemez veya bozulamaz.
11. Araştırmacılar, arşiv salonuna sadece kâğıt ve kalem ile girebilir. yanlarında başka eşya bulunduramazlar.
12. Arşiv malzemeleri kayıtsız, şartsız, incelemelere açık değildir.
13. Belgelerin dijital kopyasını almak Tük İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu iznine tabidir. İzin için bu yönetmeliğe ekli “taahütname”nin doldurulması gerekir.
14. Henüz dijital ortama aktarılmamış belgelerin kopyası verilemez.
15. Belgelerin dijital kopyaları belirtilen esaslar dışında kullanılamaz, ticari amaçlı çoğaltılamaz, ikinci bir şahsa veya kuruma verilemez. Belgelerin dijital kopyaları belirtilen amaç dışında kullanılması Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün yayım hakkını ihlal edeceğinden yasaktır.
16. Belgelerin çıktıları Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü tarafından belirtilen ücrete tabidir.

 

Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ.