2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Kontenjanları

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru Tarihleri : 15-23 Ağustos 2013
Doktora Mülakat Tarihi : 4 Eylül 2013  Saat: 10.00
Y.Lisans Mülakat Tarihi : 4 Eylül 2013  Saat: 14.00
Yer : Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Enstitümüz, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında mülakatla öğrenci alınacaktır.

Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların bir lisans programından 4’lük sistemde en az 2 başarı puanı ile mezun olmaları gerekmektedir.

Doktora programına başvuracak adayların ise 4’lük sistemde en az 3 başarı puanı ile “Tarih”  alanında Yüksek Lisans yapmış olmaları gerekmektedir. Diğer alanlardan yapılacak başvurular ise Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir

Aday kaydı için gerekli belgeler:

1)      Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu  https://obs.ankara.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx  internet adresinden doldurulacaktır.

2)      Lisans diploması/çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği

3)      Yüksek Lisans diploması /çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (Doktora programı için)

4)      Transkript (Not ortalaması “100”üzerinden olan adaylar, notlarının 4’lük sistemdeki karşılığını mezun oldukları fakültelerden belgelemeleri gerekmektedir.)

5)      ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı

6)      Yabancı dil sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı

7)       1 adet fotoğraf

8)      Nüfus cüzdanı fotokopisi

9)      Referans mektubu

Not: İstenilen belgelerin aslı verilemeyecekse, onayların noterden veya belgenin alındığı kurumdan olması gerekmektedir.

İnternet üzerinden kayıt yapıldıktan sonra alınan internet çıktısı ve gerekli belgeler kontrolü yapılmak üzere Enstitüye şahsen teslim edilecektir. Onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenilen Puanlar:

ALES (Sözel)

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

55

55

Yabancı Dil Sınavı

Tezli Y.Lisans

Doktora

KPDS/ÜDS/YDS

50

60

Kontenjanlar:

Anabilim Dalı Programı: T.C.Uyruklu
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Yüksek Lisans

10

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Doktora

10

İletişim:

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

Gümüşdere Yerleşkesi Fatih Cad. No.33

06280 Keçiören/ANKARA

http://tite.ankara.edu.tr/

Tel: (0312) 316 62 69 ve (0312) 316 27 23