Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 96. Yılında Sivas Kongresi Paneli

Enstitümüz Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Hakan Uzun ve Yrd. Doç. Dr. Necdet Aysal 3 Eylül 2015’te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde “96. Yılında Sivas Kongresi” adıyla düzenlenen panele panelist olarak katılmışlardır.