KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

06 Mart 2017 tarih ve 414/3600 sayılı Enstitümüz Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinenlerin;  Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin “Kayıt Silme” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde yer alan; “Enstitü yönetim kurulu kararı ile;  Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki kez yerine getirmeyen öğrencilerin kaydı silinir.” hükmü gereğince Enstitülerimiz lisansüstü programlarına kayıtlı ancak en az iki kez kayıt yaptırmayıp ilişikleri kesilen/ilişik kesilme aşamasına gelen öğrencilerin, bir defaya mahsus olmak üzere 05 Mayıs 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile başvuruda bulunmaları halinde kayıt yaptırmadıkları tüm dönemler için öğrenim ücretlerinin/katkı paylarının ödenmesi koşuluyla kayıtlarının yapılması hakkında alınan 25/04/2017 tarih ve 459/3927 sayılı Senato Kararı ilişikte sunulmuştur:

25-04-2017-3927 Senato Kararı-Kayıt Hakkı Verilmesi-Enstitü öğrencileri

Bu kapsamda başvuracakların dilekçelerini 05 Mayıs 2017 tarihine kadar Enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir.