2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora programları giriş sınavını aşağıda adı-soyadı yazılı adaylar kazanmışlardır.
Kazanan Kesin Kayıt Tarihleri: 03-05 Şubat 2020
Yedek Kayıt Tarihi: 7 Şubat 2020
03-09 Şubat 2020 (Sistem Üzerinden Ders Seçme İşlemi)

YÜKSEK LİSANS:
Asıl:
1. Zafer ŞAHİN
2. Furkan ERGEÇ
3. Başak AYDINTUĞ
4. Murat Cem BOCKAY
5. Hasan Görkem BAYDAR
6. Ayşenur AYDEMİR
7. Tugay ARSLAN
8. Ümit COŞKUN
9. Mehmet Ali BORAN
10. Dursun Bilgin KARADAĞ
11. Ahmet GÖK
12. Cihan AKAYDIN
13. Sinan YÜCE

DOKTORA:
Asıl:
1. Özlem BAYKAL
2. Serkan BULUT
3. Sinan KOÇAK
4. Medine Nur KILINÇ
5. Eyüp ERTÜREN
6. Buğra SIZAN
7. Murat GÜNDOĞDU
8. Özgür ŞAHAN
9. Şeyma ARVAS
10. Ebru KAYA
11. Bülent BAYKUŞ
12. Umut ÖRS
13. Deniz KULOĞLU
14. Gökhan KARTAL
15. Orhan FİŞ

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da mezun olunan üniversite tarafından onaylı mezuniyet belgesi
2- Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği,
3- ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı
4- YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavın bu puana eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6- Yeni çekilmiş 4.5×6 cm boyutunda altı adet biyometrik fotoğraf,
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan
8- Dilekçe (Enstitüden temin edilecek.)
9-Üniversite veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.