2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora programları giriş sınavını aşağıda adı-soyadı yazılı adaylar kazanmışlardır.
Kazanan Kesin Kayıt Tarihleri: 29-31 Temmuz 2019
Yedek Kayıt Tarihi: 2 Ağustos 2019
09-15 Eylül 2019 (Sistem Üzerinden Ders Alma İşlemi)

YÜKSEK LİSANS:
Asil:
1. Cemal Ege ÖZKAN
2. Saidenur ÇELİK
3. Muratcan KILIÇ
4. Betül gökçe AKGÖL
5. Batuhan Berk DİNÇ
6. Ege TUNALI
7. Bahar KURUSAKIZ
8. Samet SARI
9. Gökhan TERZİOĞLU
10. Deniz KIRMIZI

Yedek:
1. Oğuz BAYIR
2. Murat GÜLTEKİN
3. Esra TUNA

DOKTORA:
Asil:
1. Çağhan UYAR
2. Vahit Taha KURUTLU
3. Orçun GÜL
4. Serhat SEZEK
5. Aydın YETKİN
6. Hatice ALANOĞLU
7. Büşra ALTIOK
8. Selim SABİTOĞULLARI
9. Onur DERİN
10. Ayşe Gökşin TAMBAĞ

Yedek:
1. Hakan Mehmet KÖKTÜRK

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da mezun olunan üniversite tarafından onaylı mezuniyet belgesi
2- Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği,
3- ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı
4- YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavın bu puana eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6- Yeni çekilmiş 4.5×6 cm boyutunda altı adet biyometrik fotoğraf,
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan
8- Dilekçe (Enstitüden temin edilecek.)
9-Üniversite veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.