Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN  tfertan@ankara.edu.tr  0 312 316 53 25
Prof. Dr. Bige SÜKAN  sukan@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1257
Prof. Dr. Mesut ÇAPA  capa@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1252
Prof. Dr. Hakan UZUN  hakanuzun@ankara.edu.tr  0 312 316 62 65/1695
Doç. Dr. Necdet AYSAL aysal@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1698
 Yrd. Doç. Dr. Sedef BULUT sbulut@ankara.edu.tr  0 312 316 62 65/1264
Öğr. Gör. Dr. Alper BAKACAK bakacak@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1265
Öğr. Gör. Dr. Hasan DİNÇER hdincer@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1203
Öğr. Gör. Dr. Kadri UNAT unat@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1208
Öğr. Gör. Meryem ORAKÇI  orakci@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1211
Arş.Gör. Dr. Demo Ahmet ASLAN  demoahmet@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1207
Arş.Gör. Dr. Çağla Derya TAĞMAT  tagmat@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1216
Arş.Gör. Dr. Çiğdem KILIÇOĞLU CİHANGİR  kilicoglu@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1214
Arş. Gör. Orhan ÖRS  ors@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1234
Arş. Gör. Abdulazim ŞİMŞEK  absimsek@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1238
Arş. Gör. Bahar İZMİR bizmir@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1201
Uzman Mustafa TOKER  toker@ankara.edu.tr  0 312 316 27 23/1231