Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN  tfertan@ankara.edu.tr  0 312 316 53 25
Prof. Dr. Bige SÜKAN  sukan@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1257
Prof. Dr. Mesut ÇAPA  capa@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1252
Prof. Dr. Hakan UZUN  hakanuzun@ankara.edu.tr  0 312 316 62 65/1695
Doç. Dr. Necdet AYSAL aysal@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1698
Doç. Dr. Ahmet Şamil GÜRER asgurer@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1264
Doç. Dr. Çağla Derya TAĞMAT  tagmat@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1216
 Dr. Öğr. Üyesi Sedef BULUT sbulut@ankara.edu.tr  0 312 316 62 65/1251
  Öğr. Gör. Dr. Alper BAKACAK bakacak@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1265
 Öğr. Gör. Dr. Hasan DİNÇER hdincer@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1203
Öğr. Gör. Dr. Kadri UNAT unat@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1208
Öğr. Gör. Dr. Meryem ORAKÇI  orakci@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1211
Öğr. Gör. Mustafa TOKER toker@ankara.edu.tr 0 312 316 27 23/1231
Arş.Gör. Dr. Çiğdem KILIÇOĞLU CİHANGİR  kilicoglu@ankara.edu.tr  0 312 316 62 69/1214
Arş. Gör. Bahar İZMİR bizmir@ankara.edu.tr 0 312 316 62 69/1201