Akademik Takvim

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

I. Yarıyıl (Güz Dönemi):16 Eylül 2019-29 Aralık 2019
Lisansüstü Programlara Online Başvuru:01-12 Temmuz 2019
Yazılı Bilim Sınavı:18 Temmuz 2019
Yeni (ilk) Kayıt:29-31 Temmuz 2019
Yedek Adayların İlan Tarihi:01 Ağustos 2019
Katkı Payı Ödeme:09-13 Eylül 2019
Kayıt Yenileme-Ders Seçme :09-15 Eylül 2019
Danışman Onayı:09-16 Eylül 2019
Birim Başkan Onayı:17 Eylül 2019
Ders Ekle/Sil :23-29 Eylül 2019
Danışman Onayı:23-30 Eylül 2019
Birim Başkan Onayı:31 Ekim 2019
Ders Dönemi:16 Eylül 2019-29 Aralık 2019
TATİL:28 Ekim 2019
22-25 Kasım 2019
İlk Yarıyılında Olan Öğrencilerin Tez Danışmanı Önerilerini Dilekçeyle Enstitüye Bildirmeleri:16-28 Aralık 2019
İkinci Yarıyılında Olan Öğrencilerin (Y. Lisans) Tez Önerilerini Enstitüye Bildirmeleri:16-27 Aralık 2019
Dönem Sonu Sınavları:30 Aralık 2019 – 12 Ocak 2020
Dönem Sonu Sınavları Not Girişleri:30 Aralık 2019 – 16 Ocak 2020
Güz Dönemi Doktora Yeterlik Başvuruları:13-24 Ocak 2020
Güz Dönemi Yeterlik Sınavı:29 Ocak 2020
Güz Yarıyılı Tez Teslim Tarihi:03 Ocak 2020 tarihine kadar
II. Yarıyıl (Bahar Dönemi):10 Şubat – 17 Mayıs 2020
Lisansüstü Programlara Online Başvuru Tarihi:06-17 Ocak 2020
Yazılı Bilim Sınavı:22 Ocak 2020
Sınav Sonuçlarının Duyurulması :30 Ocak 2020
Yeni (İlk) Kayıt :03-05 Şubat 2020
Yedek Adayların İlan Tarihi:06 Şubat 2020
Yedek Adayların Kayıt Tarihi:07 Şubat 2020
Katkı Payı Ücreti Ödeme:03-09 Şubat 2020
Kayıt Yenileme-Ders Seçme :03-09 Şubat 2020
Danışman Onayı:03-10 Şubat 20120
Birim Başkan Onayı:11 Şubat 2020
Ders Ekle/Sil :17-23 Şubat 2020
Danışman Onayı:17-24 Şubat 2020
Ders Dönemi:10 Şubat – 17 Mayıs 2020
TATİL:24 Nisan 2020
Dönem Sonu Sınavları:27 Mayıs -14 Haziran 2020
Dönem Sonu Sınavları Not Girişleri:27 Mayıs -19 Haziran 2020
İlk Yarıyılında Olan Öğrencilerin Tez Danışmanı Önerilerini Dilekçeyle Enstitüye Bildirmeleri:11-22 Mayıs 2020
İkinci Yarıyılında Olan Öğrencilerin (Y. Lisans) Tez Önerilerini Enstitüye Bildirmeleri:18-29 Mayıs 2020
Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Başvuruları:8-23 Haziran 2020
Bahar Dönemi Yeterlik Sınavı:24 Haziran 2020
Tez Teslim Tarihi :05 Haziran 2020